Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych

Zespół

 

          prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
          dr hab. Agnieszka Węgrzyn
          dr inż. Małgorzata Rutkowska
          dr Aleksandra Jankowska
          mgr Andrzej Kowalczyk

          mgr Zofia Piwowarska

          doktorantki:
          mgr Wiktoria Dubiel
          mgr Aleksandra Gomułka

mgr Aneta Święs

 

 

Główne kierunki badań

 • Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych:

NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O),
lotne związki organiczne (katalityczne dopalanie LZO),
amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3)
sadza (katalityczne dopalanie sadzy)

 • Optymalizacja katalitycznego procesu syntezy biokomponentów paliw
   
 •  Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków
   
 • Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów krzemianowych i glinokrzemianowych o programowanej strukturze porowatej (np. zeolity 2D, zeolity o hierarchicznej strukturze porowatej, PILCs, PCHs, MCM-41, MCM-48, SBA-15, MCF, MSU) dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych
   
 • Badania wysokopowierzchniowych układów mieszanych tlenków pochodzenia hydrotalkitowego dla zastosowań w katalizie heterogenicznej